Šk. rok 2008 / 2009

Putovný pohár riaditeľa / 15.výročie OA / maturitné skúšky / Veľtrh študentských spoločností / Basketbalový maratón / Mladý účtovník / Aktivity š.s. BOSS
Reprezentačný ples školy
/ Anjelská pošta / Záver štúdia / Deň študentstva / Valné zhromaždenie BOSS / Imatrikulácia / Eurokampaň
Cestujeme za eurom
/ Zbierka Biela pastelka / Čo očakávame od nového šk. roku

Putovný pohár riaditeľa GAS a OA 

            V piatok 12. júna sa v telocvični Gymnázia A. Sládkoviča v Krupine uskutočnil už 9. ročník futbalového turnaja o Putovný pohár riaditeľa GAS a OA v Krupine. Turnaja sa zúčastnilo 6 družstiev, ktoré sú už tradičnými hosťami tohto podujatia na záver školského roka. Jednotlivé tímy boli rozdelené do dvoch skupín, z ktorých si prvé dve vybojovali účasť v semifinále. V nich sa stretli Laro Krupina s RD Bzovík a Martin a.s. s domácim GAS a OA. Aj keď spočiatku skúsenosť stačila na perný výkon mladšej generácie napokon predsa len rozhodla väčšia fyzická zdatnosť hráčov Lara a Martina, ktorí celkom zaslúžene postúpili do finále. V súboji o tretie miesto slávila úspech taktická hra usporiadateľov, ktorí dokázali otočiť nepriaznivý výsledok 0:2 na 4:2 a po bojovnom výkone porazili družstvo RD Bzovík. Vo finále sa ukázalo opäť hráčske umenie Lara a po víťazstve 7:4 obhájili minuloročné prvenstvo. V celkovom umiestnení ešte na 5. mieste skončili hráči Polície, ktorí zvíťazili nad družstvom Optimu až v predĺžení 6:5. Turnaj sa nakoniec zavŕšil vyhodnotením v školskej jedálni a spoločným posedením pri dobrom guláši.

Mgr. Ján Slosiarik

 

15 rokov Obchodnej akadémie v Krupine

15 rokov – vek, kedy mladý človek získa občiansky preukaz. Našej škole sme „študentský občiansky preukaz“ odovzdali 5. júna 2009 na slávnostnej akadémii, ktorá sa konala v kine Kultúra. Žiaci za pomoci vyučujúcich pripravili program, v ktorom sme si pripomenuli históriu obchodnej akadémie. Veľmi vhodným a originálnym spôsobom sme zalistovali v kronike školy. Na veľkej poschodovej torte sme postupne zapálili 15 sviečok. Každú sviečku symbolizoval osobitný vstup, v ktorom sme si zaspomínali na obdobie od zrodu školy po súčasnosť. Slávnostnú atmosféru dotvárali výkony našich žiakov v speve, tanci, recitovaní. Kapela, v ktorej gitaristami sú naši súčasní maturanti, nás milo zabavila. Moderátori Paulínka Husáková a Peťo Kružic nás profesionálnym konferovaním vtiahli do obdobia spred 15 rokov. Zakladajúci riaditeľ školy Mgr. Ján Školník si zaspomínal na problémy zrodu obchodnej akadémie pri gymnáziu a pozvaný prvý absolvent Janko Hanzel porozprával o vtedajších podmienkach štúdia. Zapálenie prvých dvoch sviečok otvorilo galériu súčasných výsledkov a úspechov nielen žiakov – absolventov, ale aj ich učiteľov. Pripomenuli sme si poznávacie pobyty vo Francúzsku, Prachaticiach, Anglicku, športové výkony žiakov, stužkové slávnosti, výlety a exkurzie. Obnovili sme si zážitky z usporiadania nielen krajských kôl súťaží, ale aj celoslovenských majstrovstiev v písaní na počítači. Spomenuli sme si na  bývalých žiakov, ktorí výraznou mierou prispeli k reprezentácii školy. Nemohli sme pri spomienkach zabudnúť na žiakov, ocenených v celoslovenských súťažiach Mladý účtovník, Cena Michala Bosáka, Písanie na počítači, Mladý líder a úspechy na Veľtrhoch študentských spoločností žiakov aplikovanej ekonómie. Hrdíme sa ocenením Slovak Gold TOP TÍM, ktorý sme získali v roku 2005, reprezentáciou Slovenska na medzinárodnom veľtrhu v rakúskom Linzi, ako aj tohoročným úspechom študentskej spoločnosti BOSS, ktorá na Veľtrhu v Bratislave získala zo štyroch kategórií až dve 1. miesta.

Medzi pozvanými hosťami okrem bývalých pedagógov, poslancov, vedúcich činiteľov mesta,  BBSK a sponzorov školy, boli aj absolventi, ktorých sme po rokoch medzi nami privítali s veľkou radosťou. Natália Tomčíková, súčasná programová manažérka Junior Achievement Slovensko n. o., Ing. Jozef Babiak, podnikateľ, ktorý v súčasnej dobe spolupracuje so školou pri príprave  e-learningového vyučovania a Martinka Strelcová, úspešná reprezentantka školy a Slovenska na českej prehliadke stredoškolskej odbornej činnosti.

Slávnosť ukončili študenti odovzdaním občianskeho preukazu súčasnému riaditeľovi školy   Mgr. Jánovi Slosiarikovi, ktorý má veľkú zásluhu na zlepšení technického vybavenia podmienok vyučovania a rekonštrukcie dreveného pavilónu školy. Zabezpečil aj vydanie informačného bulletinu k 15. výročiu vzniku obchodnej akadémie.

Čo dodať na záver? Snáď poďakovať sa všetkým, ktorí boli akokoľvek spojení s našou školou. Či už sú to absolventi, ktorí šíria dobré meno svojimi zručnosťami a vedomosťami, alebo učitelia, ktorí pripravujú nielen budúcich ekonómov, ale aj čestných a správnych ľudí. Sponzorom, ktorí nám v neľahkej ekonomickej situácii pomáhajú prežiť, celému personálu školy, pretože spolu tvoríme jednu veľkú rodinu. Naši absolventi sa radi ku nám vracajú a my sme na nich hrdí.

 Šumichrastová Mária

 

 

Maturitné skúšky 2009 

V dňoch 25.-27.mája 2009 sa uskutočnili ústne maturitné skúšky na OA v Krupine. K maturitnému stolu pristúpilo 26 žiakov obchodnej akadémie. Na OA sa povinne maturovalo zo SJL, CJ - ANJ a NEJ a z teoretickej časti odbornej zložky. Jedna študentka nebola úspešná z ANJ. Celkový priemer školy: 2,43.

29.mája prevzali absolventi z rúk triednej učiteľky maturitné vysvedčenie v obradnej sieni MSÚ v Krupine. Na slávnostnom akte sa zúčastnil primátor mesta a vedenie školy.

Mgr. Elena Illanitzová

 

Veľtrh študentských spoločností 

Dňa 1. 4. 2009 sa manažment študentskej spoločnosti BOSS (Byť ozaj sám sebou) z Obchodnej akadémie v Krupine zúčastnil na 14. ročníku Veľtrhu študentských spoločností v Bratislave, ktorý organizovala nezisková organizácia Junior Achievement Slovensko. Firmu BOSS reprezentovali žiačky 3. ročníka Paulínka Husáková, Zuzana Bartková, Andrea Korbeľová, Mária Korčoková a Anna Čunderlíková.

Všetky študentské spoločnosti boli na veľtrhu hodnotené odbornou porotou v 3 kategóriách. V kategórii Najlepší manažérsky tím získali 1. miesto. Porota hodnotila výsledky a vzájomnú spoluprácu členov tímu, spôsob ich komunikácie medzi sebou i navonok, zohranosť, ako i spôsob, akým reprezentovali študentskú spoločnosť jednotlivci a tím. Rovnako porota posudzovala prehľad a znalosť problematiky fungovania študentskej spoločnosti, ako i znalosť finančných a účtovných materiálov spoločnosti.

Odborná porota v rámci súťaže veľtrh študentských spoločností udeľovala aj ocenenie Microsoft Inovatívny výrobok alebo služba. Prvoradým kritériom bola nápaditosť a úžitkovosť pri výrobe výrobkov alebo poskytovaní služieb. Ocenené produkty by mali byť využiteľné v bežnom živote, vyznačujúce sa jednoduchosťou a originalitou. Porotu zaujali návleky na topánky, ktoré firma BOSS ušila z použitých igelitových tašiek  a udelila im 1. miesto. Návleky sú použiteľné v nemocniciach, prípadne na miestach, kde sa vyžaduje „prezúvanie“.

 Ing. Mária Šumichrastová

 

  Basketbalový maratón 

           V sobotu 14. marca sa v telocvični GAS a OA v Krupine uskutočnil už 12. ročník tradičného 12 hodinového basketbalového maratónu, v ktorom hrali proti sebe súčasní i bývalí študenti obidvoch škôl. Jeho začiatok sa vzhľadom na dochádzajúcich posunul na 730. Tento rok boli úspešnejší „modrí“ - súčasní žiaci posilnení o tých, ktorí ešte pred štyrmi rokmi boli žiakmi školy. Od samého úvodu sa dostali do vedenia, ktoré bolo po pár hodinách aj o 200 bodov. Márna bola potom snaha tých, ktorí prišli v odpoludňajších hodinách otočiť výsledok. Podarilo sa im však aspoň dotiahnuť hrozivý náskok a zmierniť prehru. Stav na ukazovateli skóre bol nakoniec 898:870. Najlepšími strelcami boli už pravidelní účastníci. Za modrých Murín 85, Dunko 80, Ďurovkin 68 a za bielych Macko 51, Lapin 44 a R. Klimko 38.

         Bolo potešiteľné, že do posledného hvizdu sa hralo s maximálnym nasadením avšak veľmi korektne. Nebola núdza ani o hráčov a odohralo sa plánovaných 12 hodín bez vážnejšieho zranenia.

         Celú akciu veľmi dobre organizačne zvládla Študentská rada za pomoci učiteľov telesnej výchovy p. Tomusovej, p. Tomusa i p. Sýkoru. Priateľská atmosféra, športové zážitky i bohatá účasť to všetko sa podarilo organizátorom dosiahnuť. Už teraz sa môžu tešiť priaznivci tohoto podujatia na ďalší v poradí už 13. ročník.

Mgr. Elena Illanitzová

 

 10. 3. 2009 Školské kolo Olympiády Mladý účtovník

Na škole sa žiaci učia účtovať v ekonomických programoch firmy Kros: podvojné účtovníctvo v OMEGE, jednoduché účtovníctvo v ALFE a mzdové účtovníctvo v programe OLYMP. Keďže aj praktickú časť maturitnej skúšky z účtovníctva žiaci zostavujú kompletne v daných programoch, každoročne organizujeme školské kolá Olympiády Mladý účtovník. Najlepšími účtovníkmi v školskom roku 2008/2009 boli nasledovní žiaci: 

4. ročník:    1. miesto   Patrik Guláš          
2. miesto Helena Povaľačová 
3. miesto Ivana Červencová    

3. ročník:   1. miesto Zuzana Bartková    
2. miesto Zuzana Šulajová     
3. miesto Veronika Tekelová  

Budúci maturanti Guláš a Povaľačová budú našu školu reprezentovať v marci 2009 aj na krajskom kole Olympiády Mladý účtovník v Žiline.

 Študenti firmy BOSS podnikajú

   Podnikanie, to je tvrdá drina! Ak chcú byť zamestnanci ziskoví, musia vyrábať, predávať, robiť marketingové akcie a snažiť sa čo najlepšie uspokojiť svojich zákazníkov. Vyrábajú suveníry servítkovou metódou, vypletajú košíky z papiera, šijú z použitých igelitiek návleky na topánky a množstvo iných zaujímavých výrobkov. Medzi naše najzručnejšie pracovníčky patrí Andrejka Korbeľová a Beatka Šorecová.

Organizačná štruktúra študentskej spoločnosti BOSS (Byť ozaj sám sebou)

 Prezidentka – Paulína Husáková

 Sekretárky: Katarína Hucáková, Radka Paštrnáková

Viceprezidentka ľudských zdrojov – Zuzana Bartková

Mzdová evidencia: Alžbetka Čunderlíková

Viceprezidentka marketingu – Andrea Korbeľová

Predajcovia: Veronika Tekelová

                        Jozef Luciak

                        Imrich Mitter

                        Radoslav Matis

Viceprezidentka výroby – Anna Čunderlíková

Skladníci: Marek Haluz

                 Martin Vician

Nákupca: Maroš Poročák

Viceprezidentka financií – Mária Korčoková

Účtovníčka: Beáta Šorecová

Pokladníčka: Michaela Mikurčíková                                               

 Deviaty reprezentačný ples OA a GAS

 

Študenti 3 ročníka na Obchodnej akadémii  v Krupine opäť raz úspešne zorganizovali 9. reprezentačný ples. Študentská spoločnosť BOSS (Byť ozaj sám sebou), sa postarala o príjemnú zábavu a o plynulý priebeh plesu. Ples sa uskutočnil 16. januára 2009 v priestoroch reštaurácie Life. Ples slávnostne otvoril riaditeľ školy Mgr. Ján Slosiarik. Po úvodnom tanci sme mohli začať skutočne ,,plesať“. O tanečnú zábavu sa nám postarali DJ Vojto a DJ Teky. Skupina Fresh svojimi nevšednými výkonmi vyvolala aplauz a obdiv prítomných. Aký by to bol však ples, keby v ňom chýbala tombola. Veľká vďaka za hodnotné a skutočne zaujímavé ceny patrí štedrým sponzorom. Polnoc oživilo vyhlásenie kráľa a kráľovnej plesu. Porota nemala jednoduché rozhodovanie, pretože vybrať spomedzi toľkých krásnych zabávajúcich sa mladých ľudí nebolo jednoduché. Nakoniec sa kráľom a kráľovnou plesu stali Tomáš Augustín a Simona Nečasová. A opäť sme pokračovali tanečnými kolami, v ktorých boli rôzne rezké ľudové piesne, cigánske temperamentné melódie, ale aj moderná hudba lákali na tanečný parket všetkých prítomných. Výborná nálada, radosť z príjemne stráveného večera, ale najmä dobrý pocit medzi študentmi a profesormi vládol po celú noc až do ranného svitania. Tí čo tam neboli, môžu len závidieť a ľutovať. Ale nezúfajte, ples sa bude konať aj o rok. Možno bude ešte lepší ako bol tohtoročný.

 Veronika Tekelová (žiačka 3. ročníka)

.

 

 Anjelská pošta

V predvianočnom období ponúkli žiačky 3. ročníka – zamestnanci firmy BOSS službu Anjelská pošta. Každý, kto mal záujem obdarovať niekoho zo školy vianočným darčekom, zaniesol balíček „anjelikom“, zaplatil symbolický poplatok a posledný deň pred vianočnými prázdninami ku všetkým obdarovaným „prileteli anjelikovia“. Prekvapili všetkých prijímateľov darčekov. Milo boli prekvapení žiaci, páni profesori, vedenie školy, ale aj nepedagogickí zamestnanci. Takouto formou sme sa poďakovali aj naším pani kuchárkam. Anjelská atmosféra umocnila slávnostné pocity z očakávania vianočných sviatkov.

 

  Je po stužkových, blíži sa záver štúdia...

          Máme za sebou veľmi pekné obdobie školského roku na stredných školách. Obdobie, kedy škola dýcha prípravami na stužkové slávnosti tried končiacich štúdium. Všetko toto úsilie napokon vyvrcholí odovzdávaním zelených maturitných stužiek na slávnostnom večere, ktorého sú účastní aj rodičia, pedagógovia i pozvaní hostia. A potom už môžeme vidieť ostužkovaných mladých ľudí, ktorí si pomaly začínajú uvedomovať, že prichádza doba, kedy sami preberú zodpovednosť za svoj ďalší život. A my starší pri pohľade na nich, pri pohľade na tento symbol blížiaceho sa záveru štúdia, sa tiež vraciame do svojich mladých liet. Spomíname na časy, keď nám ležal pri nohách celý svet a otvárali sme si bránu do ďalšej cesty životom – do vlastnej budúcnosti.

            Aj posledné stužkové slávnosti na gymnáziu i obchodnej akadémii sa niesli v duchu úcty a lásky detí k svojim rodičom i učiteľom. Obzvlášť zaujal veľmi pekný vzťah žiakov k svojim triednym učiteľom. Je to len dôkazom toho, že sa nebránime humanizácií v našich školách, a že aj v tejto ťažkej dobe na výchovu, sa nám táto práca celkom darí. Treba si už len priať, aby naši maturanti v mesiacoch, ktoré im ostávajú do konca štúdia, zmobilizovali svoje sily a zodpovedne sa pripravili na maturitné skúšky, ktoré ich čakajú. Sme presvedčení, že ich úspešne zvládnu a budú úspešní aj na prijímacích pohovoroch, či konkurzoch do zamestnania. 

Mgr. Ján Slosiarik

 

 DEŇ  ŠTUDENTSTVA

             V piatok štrnásteho novembra sme my, študenti gymnázia a obchodnej akadémie spolu s našimi pánmi profesormi slávili Deň študentstva. O čosi skôr, keďže tento deň si pripomíname sedemnásteho novembra.
            Hneď od rána bolo postarané o zaujímavý program. Otvorili ho členovia študentskej rady, ktorí nám pripomenuli prečo vlastne tento deň slávime. Nie je to totiž pre nič za nič, ako by si niekto myslel, ale súvisí s rokom 1939, keď to študenti s presadzovaním vlastného názoru nemali také ľahké ako my teraz. A prečo práve 17. november? Ten zas súvisí s pamätným dňom z roku 1989. Po nich sa nám pár slovami prihovoril pán riaditeľ Slosiarik. Nasledovalo vyhodnotenie ankety o profesoroch s prívlastkom „naj“. Pani profesorka Slobodová má najkrajší úsmev a je najsympatickejšia, najvtipnejší profesor je pán profesor Hromadík, profesor s najlepším výkladom je pán profesor Vereš a pani profesorka Fedešová má najlepší prístup k žiakom. Po vyhodnotení sme sa rozdelili do skupín. Niektorí sa ponáhľali na zaujímavú besedu s vedením školy, kde sa dozvedeli najnovšie správy o škole, či už o jej problémoch alebo aktivitách. Neskôr prebehla beseda so Serdalom Addakom, s ktorým sme sa na chvíľu preniesli do Turecka prostredníctvom jeho úvodnej recitácie a neskôr diskusiou medzi ním a študentmi. S jazykovými barierami nám pomohla pani profesorka Ďuricová. Oboch besied sa zúčastnili študenti z 1.A, 1.B, 2.G, 1.OA a sexty. Tí športovejšie naladení si zahrali volejbal a futbal pri ktorých vládla  súťaživá a hlavne dobrá nálada. Vo volejbale súťažilo sedem družstiev pod dohľadom pána profesora Sýkoru. Ako prvé sa umiestnilo družstvo z 2.G, druhé miesto obsadili študenti 3.OA, 3.G spolu so septimou a tretí skončili športovci z 2.OA. Pán profesor Tomus dohliadal na šesť družstiev vo futbale. Futbalové zápasy vyhrali študenti zo septimy, druhá skončila sexta a štvrtá kvarta. Študenti zo sekundy a tercie sa podujali riešiť kvíz, ktorý obsahoval desať tém. Všetci ho zvládli úspešne a vynaliezavo, niekedy s pomocou pani profesorky Mackovej a Plichtovej. V triede 3.G mali možnosť študenti septimy, 3.G a 3.OA pozerať film „KOLJA“. Film sa pozeral pod dozorom pána profesora Vereša a každého veľmi zaujal.
            Celý deň sme zvládli úspešne s novými poznatkami a zážitkami a sme radi, že dobrý zvyk slávenia tohto dňa zostal a budeme radi ak by pokračoval aj naďalej.

Martina Valentová 1.B

 

 Ustanovujúce valné zhromaždenie študentskej spoločnosti BOSS (Byť ozaj sám sebou)

Žiaci Obchodnej akadémie v Krupine majú už 9. rok možnosť preskúšať si svoje teoretické vedomosti o podnikaní v praxi. Aplikovaná ekonómia je vzdelávací program pre študentov 3. a 4. ročníka stredných škôl. Študijný program pozostáva z prebratia učiva v modernej online učebnici obohatenej grafmi, schémami a inými ilustráciami, ktoré podporujú kvalitné myslenie, z činnosti študentskej spoločnosti a manažérskej a ekonomickej simulácie na počítači prostredníctvom dodaného softvéru. V záujme doplnenia tejto štruktúry sú do programu zapojení tiež konzultanti - odborníci z podnikateľskej praxe. Konzultantom firmy BOSS bude pán Jozef Bartko, ktorý sa podelí so študentmi o svoje skúsenosti a praktické rady.  

Jedna z najzaujímavejších častí programu Aplikovaná ekonómia je študentská spoločnosť. Študenti reálne zakladajú vlastnú študentskú spoločnosť, volia svojho prezidenta a štyroch viceprezidentov, ktorí ju riadia a s aktívnou pomocou ostatných spolužiakov - zamestnancov firmy - plnia predsavzaté plány. Už deviaty školský rok sa žiaci na OA učia podnikať v reálnom živote. Sedemnásť tretiakov si založilo firmu, predajom akcií získali základný kapitál 5 000 Sk a dňa 21. októbra 2008 zvolali všetkých akcionárov na valné zhromaždenie. Predložili im svoj podnikateľský plán, zvolili manažment firmy a schválili stanovy spoločnosti. Prezidentkou novej študentskej spoločnosti sa stala Paulínka Husáková.

Študentská spoločnosť funguje ako každá iná firma na trhu s jediným rozdielom - časovým obmedzením existencie študentskej spoločnosti (minimálne 2 mesiace a maximálne 8 mesiacov). Študenti získajú základný kapitál predajom "akcií", rozhodnú sa pre produkt, pripravia marketingový prieskum, stanovia cenu produktu, vyrábajú alebo ponúkajú služby a realizujú predaj podporovaný marketingovými aktivitami. Na záver študenti uzavrú firemné účtovné knihy, pripravia výročnú správu a spoločnosť dovedú k likvidácii podľa platných predpisov. V tejto časti programu sa teda študenti zoznámia s praktickou stránkou podnikania, naučia sa umeniu komunikácie, osvoja si zásady práce v tíme a vyskúšajú schopnosť viesť kolektív. Učia sa tak nielen ekonómiu, ale aj  byť zodpovednými,  vedieť sa rozhodovať a viesť firmu.

Predmet sa vyučuje v spolupráci s neziskovou organizáciou Junior Achievement Slovensko n. o., ktorá je zároveň aj organizátorom rôznych súťaží žiakov v danom programe. Žiaci sa už zapojili do zbierky Biela pastelka, zorganizovali medzi spolužiakmi eurokampaň a pripravujú vianočné suveníry na vianočné trhy.

Ing. Mária Šumichrastová

 

Exkurzia do LIND, s.r.o. Krupina (13.10.)

Výchovný koncert proti drogám, šikanovaniu, za dodržiavanie ľudských práv  (14.10.)

Exkurzia na Veľtrh VŠ v Bratislave (8.10.)

 Imatrikulácia žiakov 1.ročníkov (2.10.)

Dňa 2.10.2008 opäť krupinskú kinosálu zaplnili študenti Gymnázia A. Sládkoviča a Obchodnej akadémie v Krupine. Pozornosť sa upierala predovšetkým na prvákov, pre ktorých si štvrtáci pripravili množstvo zaujímavých úloh. Na pódiu sa tak postupne predstavili noví gymnazisti a obchodniari a snažili sa splniť to, čo sa od nich žiadalo. Diskotékový tanec, „balenie“ dievčaťa či chlapca alebo zloženie ódy na štvrtákov, to sú len niektoré z nich. Ich výkony hodnotila porota, ktorá bola ako tradične veľmi náročná. Väčšina prvákov sa však zhostila svojich úloh veľmi dobre. A tak darček a sladkú odmenu si odniesol každý. Určite im tento deň ostane v pamäti ako spomienka na prijatie do študentského cechu a majú možnosť rozmýšľať nad úlohami, ktoré oni pripravia budúcim prvákom.

 Monika Stehlíková

 Eurokampaň


Nadácia Slovenskej sporiteľne odsúhlasila projekt na financovanie Eurokampane: Euro v našich peňaženkách. Obchodná akadémia tak získala 28 000 Sk (929,43 €). Žiaci zo študentskej spoločnosti BOSS zrealizovali u mladších žiakov kampaň, ktorej cieľom bolo zvýšiť informovanosť o príprave zavedenia euromeny na Slovensku. Súčasťou kampane boli exkurzie do mincovne a Múzea mincí a medailí v Kremnici a do Národnej banky Slovenska v Bratislave. Mladší žiaci si preverili vedomosti o eure v kampani, ktorá sa niesla v znamení EUROVILOMENÍN.

 

 Cestovanie za eurom

Dňa 18. októbra 2008 si žiaci  1. a 3. ročníka mohli prezrieť proces razenia nových slovenských euromincí v kremnickej mincovni. V priestoroch mincovne sme sa oboznámili s históriou razenia mincí a medailí v Kremnici, ale mali sme možnosť aj priamo nahliadnuť do výrobného procesu razenia nových euromincí. Zaujímavou bola aj prehliadka expozície v Múzeu mincí a medailí.  Po zaujímavej prednáške o histórii tohto banského mesta sme obdivovali exponáty mincí a medailí, ktoré sa razili a našli na našom území. Na chvíľku sme sa vžili do ťažkého života vtedajších baníkov – zlatokopov obhliadkou autentických priestorov podzemných baní.

Po absolvovaní týchto exkurzií si žiaci pripravia materiál na eurokampaň, ktorú budú realizovať medzi žiakmi nižších ročníkov, prípadne u detí na základných školách.

 

Ďeň eura - besedy na vyučovacích hodinách, nástenky (24.9.)

 Zbierka Biela pastelka

 

Naši žiaci popri štúdiu veľmi radi podporujú humánne, charitatívne a iné dobrovoľné akcie, pri ktorých pomáhajú sociálne slabším občanom. Už 9. rok sme sa zapojili do zbierky, ktorú organizuje Únia nevidiacich a slabozrakých Biela pastelka. Pre zrakovo postihnutých ľudí sme vyzbierali viac ako 10 000 Sk (331,94 €).

 

Kurz ochrany človeka a prírody pre 3. ročník  (9.-11.9.)

 Čo očakávame od nového školského roku 2008/09  

   Tento rok začíname s veľkými predsavzatiami. V prvom rade treba spomenúť, že Ministerstvo školstva pripravilo pre školy nový školský zákon. A tak začneme v prvých ročníkoch učiť podľa vlastných školských vzdelávacích programov. Všetci vyučujúci sa na tieto zmeny zodpovedne pripravili. Ďalej chceme výrazným spôsobom zlepšiť podmienky na vyučovanie pre žiakov učiacich sa v drevenom pavilóne. Opäť budeme mať v areáli školy stavbárov a náš školský rok a vyučovanie bude týmto určite ovplyvnené. Verím však, že sa nám to spoločným úsilím, podobne ako tomu bolo po minulé roky pri patričnej dávke pochopenia a trpezlivosti, podarí zvládnuť. Osobne si myslím, že to bude pekný darček našej obchodnej akadémii, ktorej 15. výročie vzniku si pripomenieme slávnostnou akadémiou a vydaním publikácie.

V hlavných úlohách školy máme aj ďalšie významné podujatie. V súvislosti s prijatím novej meny – eura od 1. januára 2009, naša 6. Študentská vedecká konferencia bude venovaná práve tejto, pre našu republiku tak významnej udalosti. V súvislosti s ňou chcem pripomenúť, že by sa konferencie mali zúčastniť pán europoslanec Vladimír Maňka, francúzsky veľvyslanec Henry Cuny, riaditeľ Slovenskej sporiteľne, s ktorou škola veľmi intenzívne spolupracuje a samozrejme ďalší pozvaní hostia. Pán primátor je jej pravidelným účastníkom a ak pracovné povinnosti dovolia, verím, že naše pozvanie prijme aj pán predseda BBSK p. Murgaš.

Ďalšou významnou akciou bude výmenný pobyt s Gymnáziom v Prachaticiach v jarných mesiacoch. Aj vyučujúci cudzích jazykov pripravujú pre záujemcov jazykové pobyty. Pre študentov, ktorí v uplynulom školskom roku výrazným spôsobom zviditeľnili naše školy máme pripravený darček – víkendový pobyt na chate Rázdelie spojený s oddychom, ale i vzdelávaním. Verím, že tu naberú inšpiráciu, ale i chuť pre voľbu tém svojich prác do nového ročníka SOč,ale i ďalších súťaží.

            Mám radosť z toho, že nám schválili viaceré projekty. V rámci otvorenej školy pre šport si zlepšíme vybavenie kabinetu telesnej výchovy, dva projekty sme získali od Slovenskej sporiteľne, veľmi sľubne vyzerá elektronizácia školskej knižnice a v neposlednom rade sú to projekty, ktoré nám schválil náš zriaďovateľ a vďaka aj týmto finančným prostriedkom budeme môcť pokračovať v úprave okolia školy – školského dvora v severnej časti areálu.

            Teším sa tiež z otvorenia troch prvých tried. Na gymnáziu sme otvorili dve triedy štvorročnej forme štúdia a jednu triedu obchodnej akadémie. Verím, že sa noví prváci rýchlo zaklimatizujú a okrem štúdia sa budú aktívne zapájať do všetkých aktivít, ktoré škola robí.

Tato spolupráci aj so študentskou radou pre všetkých žiakov pripraví dostatok možností zapojiť sa do rôznych kultúrnych, športových či iných spoločenských podujatí. Aj v tomto roku budú pracovať záujmové krúžky, redakčná rada školského časopisu a je len na samotných žiakoch ako tieto možnosti využijú.

Mgr. Ján Slosiarik

 

 Šk. rok 2007 / 2008

Maturanti / Likvidačné valné / SOČ / Barcelona / Veľtrh / SOČ školské /
Školská súťaž v účtovníctve / Súťaž v písaní / Maškarný ples EsO /
Školská súťaž v písaní na PC / Reprezentačný ples OA a GAS /

Študentská vedecká konferencia / Stužková / Festival vedy a technikyDeň Študentstva / EsO / Imatrikulácie

 Lúčenie s MATURANTAMI

            Záver školského roku sa nezadržateľne blíži a ako prví ho už pociťujú maturanti Obchodnej akadémie. Tí sa už tradične začínajú lúčiť futbalom. Tentokrát im prialo aj počasie. Na hlavnom ihrisku, ktoré im poskytol Miestny futbalový klub sa v stredu uskutočnilo toto športové zápolenie. Proti maturantom nastúpili ich mladší spolužiaci posilnení aj o zástupcov pedagogického zboru. A futbal to bol naozaj kvalitný, veď v súčasnej dobe sa na oboch školách zišli veľmi dobrí hráči i z Krupiny a okolitých obcí. Ich posledným úspechom je postup na majstrovstvá kraja do Žiaru nad Hronom. Zápas bol bohatý na góly, a tak diváci mohli byť spokojní. Skončil zmierlivo 9:9 a v závere sa do hry zapojili i dievčatá, čo pridalo celej hre na atraktivite.

            Piatok sa už niesol v znamení lúčenia. Po posledných usmerneniach i pokynoch pred maturitnou skúškou od svojich triednych učiteľov, nasledovali stisky rúk a rozlúčka so svojimi mladšími spolužiakmi s neodmysliteľným zvonením vo vstupných dverách školy.

            Na školskom dvore sa potom s nimi oficiálne rozlúčil aj riaditeľ školy Mgr. Ján Slosiarik. Ten vo svojom príhovore vyzdvihol všetkých študentov, ktorí reprezentovali školu vo viacerých predmetových olympiádach či školských súťažiach a zaslúžili sa tak o zviditeľnenie školy a jej dobré meno. Po poďakovaní maturantov svojim učiteľom a zaspievaním študentskej hymny, sa maturanti vybrali so svojimi tablami do mesta, aby sa mohli rozlúčiť aj s miestami, ktoré im počas štúdií prirástli k srdcu.

            Teraz im už treba len držať palce, aby úspešne zvládli prípravu na prvú vážnu životnú skúšku -  maturitu. Tieto skúšky začínajú 19. mája a končia 22. mája. Tak veľa šťastia pri zelenom maturitnom stole.

                                                                             Mgr. Elena Illanitzová

Likvidačné valné zhromaždenie EsO

12. mája 2008 sa ukončila činnosť študentskej spoločnosti EsO likvidačným valným zhromaždením. Akcionári spoločnosti schválili výročnú správu a rozdelenie zisku. Po skončení valného zhromaždenia  akcionárom boli vyplatené dividendy – na 1 akciu 30 Sk.

Stredoškolská odborná činnosť - krajské a celoslovenské kolo

      Dňa 4. apríla 2008 sa v Banskej Bystrici uskutočnilo krajské kolo SOČ. V tomto školskom roku prebiehal  jubilejný 30. ročník. Je už dlhoročnou tradíciou, že tejto súťaže sa pravidelne zúčastňujú aj žiaci našej školy. Zo školského kola postúpili 2 súťažné práce v týchto súťažných odboroch.

Martina Strelcová (4.OA) – odbor pedagogika
Andrea Olešová (4.OA) – odbor ekonómia

     Všetky práce boli vypracované na profesionálnej úrovni. Ich obsahová stránka, úroveň spracovania problematiky a dokumentácie spĺňali prísne kritériá hodnotenia. V rámci prezentácie prác si účastníci prehliadky zmerali svoje sily nielen vo svojich odborných vedomostiach, ale aj v schopnosti prezentovať výsledky práce na verejnosti. Výsledky krajského kola znamenali pre našu školu veľký úspech.  Martina Strelcová sa vo veľkej konkurencii umiestnila na 1. mieste a zabezpečila si účasť v celoslovenskom finále.

Uznanie a poďakovanie si však zaslúžia všetci,  ktorí nás na krajskom kole SOČ reprezentovali, teda aj tí,  ktorí sa medzi víťazmi neumiestnili.  Vysoko oceňujeme ich niekoľkomesačnú prácu a vytrvalosť, ktorú vynaložili pri získavaní podkladov a spracovaní témy. Dokázali, že žiaci našej školy majú schopnosti stať aktívnymi, rozvíjať vlastné nápady a realizovať ich.

     Celoslovenské kolo SOČ sa v tomto školskom roku konalo v dňoch 24. - 26. apríla vo Zvolene. Oceňujeme úspech Martiny Strelcovej, ktorá obsadila 3.miesto ale okrem toho získala možnosť reprezentovať Slovensko na celoštátnej prehliadke SOČ v Českej republike.

     Všetkým študentom, ktorí sa v tomto školskom roku  zapojili do SOČ,  ďakujeme a želáme veľa tvorivých síl, šťastia a úspechov v ďalšom štúdiu i v osobnom živote.

   RNDr. Iveta Slobodová

 

Veľtrh študenstkých spoločností - EsO

17. apríla 2008 sa konal v Banskej Bystrici veľtrh študentských spoločností. Aj naša študentská spoločnosť bola vybraná medzi študentské spoločnosti, ktoré sa mohli zúčastniť veľtrhu.  I keď nezískala ocenenie,  reprezentovala našu školu na tomto významnom podujatí.

Ola Barcelona !

     Úspešná reprezentácia študentov Gymnázia A.Sládkoviča a Obchodnej akadémie v Krupine na Festivale vedy a techniky v Bratislave s projektom "Slávni matematici očami detí" pokračovala účasťou na medzinárodnej prehliadke mladých vedcov – Exporecerca Jove IX. v Barcelone. Organizovala ju nezávislá mládežnícka organizácia Milset.

     Náš pobyt v Španielsku trval od 2.4. do 6.4. 2008. Každý deň sme prichádzali do budovy Cosmo Caxia, aby sme prezentovali svoje projekty  v angličtine a čiastočne aj v španielčine.

Celkovo sa na festivale zúčastnilo  180 mladých ľudí s 95 projektmi. Boli medzi nimi študenti zo Španielska, Brazílie, Turecka, Grécka a Belgicka.

     Náš pobyt v prekrásnej Barcelone mal aj kultúrnu a poznávaciu zložku. Poznávali sme kultúru, jazyk, zvyky a život krajiny. Neodmysliteľnou  súčasťou nášho pobytu boli večerné prechádzky po centre Barcelony.

     Na festivale sme načerpali inšpiráciu a elán pre ďalšiu prácu. Spoznali sme mnoho mladých kreatívnych ľudí a zdokonalili sme sa v anglickom jazyku. Odporúčame a pozývame všetkých, ktorí majú nápady, chuť a záujem pripraviť projekt, aby neváhali a pripojili sa k nám. Nie je čo stratiť, dá sa iba veľa získať.

Paual Husáková, Ján Hajduk

 

Stredoškolská odborná činnosť – XXX. ročník

      Študenti stredných škôl sa každoročne zapájajú do stredoškolskej odbornej činnosti. SOČ je prehliadkou mimoškolskej činnosti študentov, ktorí touto formou riešia úlohy z viacerých oblastí prírodných a spoločenských vied, ekonomiky, zdravotníctva, kultúry a umenia. Výsledkom ich činnosti je samostatná práca, ktorú študenti predkladajú na odborné posúdenie. Vyvrcholením SOČ sú súťažné prehliadky, na ktorých žiaci prezentujú svoje práce a obhajujú ich pred odbornou komisiou. Súťažné prehliadky sú jednotné v celej Slovenskej republike a poriadajú sa každoročne. V tomto školskom roku je to jubilejný 30. ročník.

      Školské kolo SOČ sa na našej škole uskutočnilo 17. marca 2008. Zapojilo sa 7 žiakov z GAS aj OA. Žiaci prezentovali 6 prác z oblasti zdravotníctva, kultúry, sociológie, pedagogiky a ekonómie. Sú to títo študenti:

Eva Hriňová (3:G) – odbor zdravotníctvo
Mariana Hurtová (3.G) – odbor zdravotníctvo
Zuzana Slobodová (3.G) – odbor kultúra a umenie
Anna Spodniaková a Renáta Lazárová (3.G) – odbor sociológia
Martina Strelcová (4.OA) – odbor pedagogika
Andrea Olešová (4.OA) – odbor ekonómia

      Členmi odbornej komisie boli Mgr. Elena Illanitzová,  RNDr. Anna Macková a Ing. Mária Šumichrastová. Odborná komisia posúdila odprezentované práce a rozhodla o postupe všetkých zúčastnených prác do krajského kola, ktoré sa uskutoční 4. apríla 2008 v Banskej Bystrici. Všetkým študentom, ktorí sa v tomto školskom roku  zapojili do SOČ,  ďakujeme a želáme veľa tvorivých síl, šťastia a úspechov v krajskom kole. 

RNDr. Iveta Slobodová

 

Školská súťaž v účtovníctve

V marci  2008  súťažili najlepší účtovníci tretieho a štvrtého ročníka v školskej súťaži Mladý účtovník. V treťom ročníku najlepšou účtovníčkou sa stala Helena Povaľačová, na druhom mieste sa umiestnil Patrik Guláš a tretie miesto obsadila Katarína Baculíková. V štvrtom ročníku bolo poradie nasledovné: prvé miesto obsadila Dominika Galliková, druhé miesto patrilo Lucii Holúbkovej a na treťom mieste sa umiestnila Martina Strelcová.

Súťaž v písaní na PC o Cenu vedúceho odboru vzdelávania a ľudských zdrojov

14. februára 2008 bola naša škola  organizátorkou súťaže  v písaní na PC o Cenu vedúceho odboru vzdelávania a ľudských zdrojov. Súťaž sme zorganizovali z dôvodu absencie krajskej súťaže počas uplynulých 4 rokov. Spolu so školou sa na podujatí  organizačne podieľal Banskobystrický samosprávny kraj, pomoc poskytol aj primátor mesta Krupina. Organizačne sa na tejto súťaži podieľala aj študentská spoločnosť EsO. Súťaže sa zúčastnilo  41 žiakov z 9 stredných škôl z banskobystrického kraja. Najlepších pisárov mala Obchodná akadémia z Brezna,  ktorej reprezentanti  obsadili prvé 3. miesta v prvej kategórii a prvé a tretie miesto v druhej.

 

Maškarný ples EsO

Po úspešnom zorganizovaní 8. reprezentačného plesu š. s. EsO myslela aj na našich najmenších spolužiakov – žiakov osemročného gymnázia a zorganizovala pre nich maškarný ples. Ples sa uskutočnil v triede 3. 0A a zúčastnili sa ho žiaci prvých ročníkov osemročného gymnázia.

 

Školská súťaž v písaní na PC

Posledné dni  pred Vianocami je tradičný čas, kedy sa na našej škole organizuje školská súťaž v písaní na PC. Aj v tomto roku 14. decembra  súťažili najlepší žiaci z jednotlivých tried.

Víťazmi v 2. ročníku sa stali: 1. miesto Slúková Anna, 2. miesto Tekelová Veronika, 3. miesto Šorecová Beáta.  V 3. ročníku najlepšie písala Škodová Eliška, 2. miesto obsadil Korčok Miroslav a na 3. mieste sa umiestnil Kružic Peter. V 4. ročníku  bolo poradie nasledovné: 1. miesto Dominika Galliková,  2. miesto Anna Vicianová, 3. miesto Miroslava Grajciarová.

 

 8. Reprezentačný ples OA a GAS....  až do rána bieleho

  Nebolo ešte biele ráno, iba ráno plné hmly, keď sa rozchádzali poslední tancachtiví  študenti z 8. reprezentačného plesu Obchodnej akadémie a Gymnázia A. Sládkoviča. Ten sa uskutočnil  18. januára v priestoroch Life. Otvorenie plesu už tradične patrilo riaditeľovi oboch škôl Mgr. Jánovi  Slosiarikovi. Po slávnostnom prípitku nasledoval úvodný valčík a rozprúdila sa zábava. Rytmus disko sa striedal s klasickými tancami, a tak si každý mohol prísť „na svoje“. Program plesu pripravili tanečnice skupiny Fresh s orientálnym tancom a ďalším vystúpením, s ktorým sú úspešné na medzinárodných súťažiach.  Moderátori plesu Peťo Kružic a Katka Baculíková úspešne absolvovali svoju moderátorskú premiéru a skvele zvládli aj losovanie tombolových cien. Veľká vďaka patrí všetkým sponzorom plesu, ktorí ochotne prispeli na tombolové ceny.  Verte, že všetkým výhercom urobili radosť.  Polnoc priniesla voľbu a dekorovanie kráľa a kráľovnej plesu. Porota mala ťažkú úlohu vybrať spomedzi toľkých krásnych dievčat a mladých mužov tých najlepších.  Stali sa nimi  Paulína Husáková a Peter Kružic. A opäť tanečné kola a plný parket tancujúcich.

8. reprezentačný ples zorganizovali tradične študenti OA v rámci programu aplikovaná ekonómia, ktorý poskytuje Junior Achievement Slovensko – Mládež pre budúcnosť. V tomto roku ples zabezpečila študentská spoločnosť EsO.

                                                                       Mgr. Mária Trubínyová

5. ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ KONFERENCIA

Tohtoročný Mikuláš rozdával v Krupine darčeky na mnohých miestach. Na Gymnáziu Andreja Sládkoviča to bolo v podobe príspevkov už 5. študentskej vedeckej konferencie, ktorá sa konala 6.12.2007 v kine Kultúra. Odznelo na nej spolu 13 príspevkov. Pokojnú atmosféru na začiatok  navodil príspevok Zázračné dieťa v podaní J.Hriňovej a K.Kamasovej z kvarty, ktorý bol doplnený hudobnými ukážkami z tvorby V.A.Mozarta. O Slovensku zo všetkých strán rozprávala M.Ivaničová z 2.G. Tajomstvá zlatého rezu prítomným priblížili T.Mokošová a M.Nemcová zo septimy. Život a dielo matematika Tálesa boli obsahom príspevku J.Hajduka zo sekundy a P.Husákovej z 2.OA. Úspešný podnikateľský zámer Mobilná kancelárska masáž predstavila Andrejka Olešová zo 4.OA.  Ako experimentujú na hodinách fyziky predviedli  A.Gonda  zo sekundy a V.Macko z tercie. Svoje poznatky o motoroch prezentovali A.Greguš z 1.G, M.Uhler a T.Turan z kvarty. O zážitkoch a dojmoch z ostatnej družobnej návštevy z Prachatíc rozprávala P.Danková zo septimy. Tradičným oživením konferencie bolo vystúpenie  študentov z Gymnázia v Šahách a zo Zvolena, zo ZŠ s MŠ v Dobrej Nive.  Sme veľmi radi, že sme si mohli vypočuť aj príspevky žiakov z oboch krupinských základných škôl. Vydarenú premiéru na tohtoročnej konferencii mala nová moderátorská dvojica K.Dodoková a F.Michalec zo sekundy. Piaty ročník konferencie ukázal zvyšujúcu sa úroveň príspevkov a ich prednesenia. Po odznení všetkých príspevkov sa zúčastneným prihovoril primátor Krupiny Ing.Radoslav Vazan. Príspevok Mobilná kancelárska masáž ocenil digitálnym fotoaparátom. Verným hosťom našej konferencie je Tatiana Kyseľová z agentúry Pelikán, ktorá vysoko hodnotila aktivitu všetkých účastníkov konferencie. Každému darovala bohatý mikulášsky balíček a vystúpenie A.Gondu a V.Macku ocenila hodnotnými encyklopédiami. RNDr. Miloš Novák vedúci oddelenia celoživotného vzdelávania Úradu BBSK vo svojom vystúpení taktiež ocenil jednotlivé prezentácie žiakov a poprial im do budúcnosti veľa úspechov pri práci na podobných projektoch. Záver konferencie už tradične patril riaditeľovi školy Mgr.Jánovi Slosiarikovi. Urobil bilanciu doterajších piatich konferencií, odovzdal všetkým účastníkom darček od ZRŠ a sponzorov – Jednoty a Mesta Krupina. Dlhoroční spolupracovníci pri príprave konferencie Tatiana Kyseľová, Anna Mrázová, Milan Ištván, Július Kvas, Ján Hambacher a Radoslav Vazan boli odmenení Pamätnými listami. Kyticou kvetov poďakoval Anne Mackovej za  jej iniciatívu, s ktorou vyšla pred piatimi rokmi a za to, že každá konferencia sa uskutočnila pod jej režijným vedením. Uznanie a poďakovanie vyjadril aj technikom, učiteľom – odborným garantom  príspevkov, učiteľom predmetových komisií informatiky a prírodovedných predmetov za organizáciu celého podujatia. Veríme, že úspešná tohtoročná Študentská vedecká konferencia bude dobrou motiváciou pre žiakov i učiteľov do ďalšieho ročníka.

RNDr. Anna Macková

 

Stužková slávnosť

V kultúrnom dome v Hontianskych Nemciach sa 30. novembra konala stužková slávnosť budúcich maturantov.

 

Čaká ich Barcelona.

Poniekoľko týždňovej príprave pod vedením RNDr. Anny Mackovej sa traja naši študenti so svojimi projektmi zúčastnili Festivalu vedy a techniky, ktorý sa konal 15-17.novembra 2007 na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Organizovala ho Asociácia pre mládež, vedu a techniku AMAVET. Festivalu sa zúčastnili aj úspešní účastníci národných súťaží z Belgicka, Nemecka a Španielska. Zo 140 prihlásených projektov porota do národnej súťaže pozvala 67 projektov. Vo veľkej konkurencii sme obstáli veľmi dobre.

Nečakaný úspech mali Paulínka Husáková a Janko Hajduk s projektom "Slávni matematici očami detí". Získali Cenu dekana prírodovedeckej fakulty a dostali možnosť reprezentovať našu krajinu na podobnom podujatí Španielske národné Expo Science v Barcelóne. Spolu so svojou profesorkou získali aj cenu MU ALPHA THETA University of Oklahoma z USA.

Verejnosť zaujala aj myšlienka a realizácia projektu "Dubový háj", ktorý prezentoval  Vladko Macko a získal Cenu pre mladých prírodovedcov - ročné predplatné časopisu Quark.

Súčasťou festivalu boli aj exkurzie v SAV v Bratislave, prednášky pre pedagogických pracovníkov, nespočetné stretnutia so spolusúťažiacimi a oboznamovanie sa s tým, čo zaujímavého tvoria iní mladí ľudia. Naši žiaci reprezentovali svoje mesto aj na medzinárodnom kultúrno-spoločenskom programe.

Veríme, že úspechy Paulínky, Janka a Vladka inšpirujú aj iných Krupinských školákov k podobným aktivitám.

RNDr. Anna Macková

Deň študentstva.

 Hoci Deň študentstva si pripomíname 17. novembra, študenti Obchodnej akadémie ho oslávili už v piatok 16. novembra. Aj tento rok bol pre študentov pripravený zaujímavý program, ktorý sa začal príhovorom členov študentskej rady. Po ňom nasledovalo vyhodnotenie každoročnej ankety o „Naj“ profesora. Najkrajší úsmev má RNDr. Slobodová, najvtipnejší je PhDr. Hromadík, profesor s najlepším prístupom je Mgr. Oremová, učivo vie najlepšie vysvetliť Mgr. Vereš a najsympatickejšia  je p. Andrea Oremová.

Študenti Obchodnej akadémie sa zúčastnili besedy o vode. Ing. Ľubica Šardíková porozprávala študentom napríklad o minerálnych vodách, o rozdieloch medzi pitnou vodou a vodou na pitie, ale aj čo by sme mali piť, aby sme boli zdraví. Beseda bola zaujímavá a poučná. Pre ostatných študentov bol v kine premietaný film Oliver Twist.

Deň študentstva bol: poučný, zábavný a zaujímavý – taký ako má byť.

Petra Reháková 1.G

Ustanovujúce valné zhromaždenie - študentská spoločnosť EsO

Študentská spoločnosť EsO (experimentovať sa oplatí)  bola založená 25. 9. 2007. Na ustanovujúcom valnom zhromaždení boli do manažmentu zvolení:

prezident – Patrik Fuľajtár

viceprezidentka marketingu – Barbora Gáliková,

viceprezidentka financií – Terézia Balkóciová,

viceprezident výroby – Ján Lacko,

viceprezident ľudských zdrojov – Marek Raniak.

Spoločnosť tvorilo 21 zamestnancov. Základný kapitál  5000 Sk spoločnosť získala predajom akcií v hodnote 50 Sk za akciu 63 akcionárom.

 

 

IMATRIKULÁCIE - Superstar.

Ako to už býva, aj tento školský rok sa začal privítaním tých najmenších na stredných školách a osemročných gymnáziách. Tohtoročné imatrikulácie sa konali v stredu 26. septembra 2007 v krupinskej kinosále, ktorá praskala vo švíkoch. Teda aspoň na začiatku...

Všetko to odštartovala oktáva a malí primáni, ktorí sa nám predstavili naozaj netradične. Nerozprávali nám básničky ako po minulé roky, ale dievčatá sa obliekli za chlapcov a chlapci za dievčatá a odpovedali na otázky prečo by chceli, alebo nechceli byť dievčaťom či chlapcom. Bolo to naozaj milé a originálne.

Po gymnazistoch prišla na rad 4.OA, ktorej program sa niesol v znamení Superstar. Jednou z úloh ešte na samom začiatku bolo aj pozvanie pána primátora na túto veľkú šou. A to sa nádejnému prvákovi z obchodnej akadémie i podarilo. Pán primátor Ing. Radoslav Vazan zavítal do hľadiska a pozorne sledoval spolu s riaditeľom oboch škôl Mgr. Jánom Slosiarikom a ďalšími profesormi prvých a štvrtých ročníkov všetko, čo sa dialo na javisku.

Tohtoročné imatrikulácie boli zorganizované celkom dobre. Začali presne, aj mikrofóny fungovali, moderátori sa statočne ujali slova, aj väčšina prvákov prišla... Obecenstvo nevydržalo do samého záveru a väčšina odišla. Nebolo to však fér, pretože ak si dá niekto toľko námahy s prípravou imatrikulácií a nakoniec zostane poloprázdne kino, to teda dokáže poriadne naštvať. Budúci maturanti sa však z tohto môžu aspoň poučiť.

 Zavŕšením tejto akcie bola študentská diskotéka v Life Clube. Dúfam, že sa všetci dobre zabavili a noví študenti budú na štvrtákov spomínať len v dobrom.

  Denisa Mackovová